Petru Spacu

Regulament

Precizări privind desfăşurarea Concursului  “Petru Spacu” Ediția 2017

 

1. Prezentare generală

Concursul “Petru Spacu” este organizat de Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului și Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică și Electrochimie, din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea Politehnica din București.

Acest concurs se adresează tuturor studenților din ciclul de licenta, indiferent de anul de studiu, pasionați de Chimie Analitica si Analiza Instrumentala, Chimie Anorganica si Chimia Metalelor Tranzitionale, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Universitatea Politehnica Bucuresti.

Participarea la acest concurs este individuală.

De asemenea, participarea la acest concurs este conditionata de parcurgerea disciplinelor de Chimie Analitica si Analiza Instrumentala, Chimie Anorganica si Chimia Metalelor Tranzitionale.

Notă: La concurs pot participa şi studenții de anul I, care au cunostintele necesare de chimie analitica si chimie anorganica/chimia metalelor tranzitionale.

 

2. Taxe

Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.

 

3.  Desfășurarea concursului

5 Mai 2017  - Data limită de preînscriere prin intermediul platformei virtuale.

Preînscrierea se va desfășura online prin completarea unui formular iar inscrierea finală va avea loc în urma informațiilor preluate din baza de date, precum și în sala de concurs, înainte de începerea concursului.

Pentru participarea la concurs, participanții trebuie să prezinte carnetul de student și cartea de identitate.

Calendarul desfasurarii concursului:

5 Mai 2017 – Data limită pentru preînscriere.

6 Mai 2017 – “Concursul Petru Spacu”

9 Mai 2017 – Publicarea subiectelor de concurs Editia 2017 și a baremului de rezolvare.

11 Mai 2017 – Ceremonia de înmanare a premiilor.

 

6 Mai 2017 – “Concursul Petru Spacu”

Participanții se vor prezenta în sală la ora 845, pentru inregistrare.                           

Concursul incepe la 930 si fiecărui participant îi sunt alocate 3 ore pentru rezolvarea subiectelor de concurs.

Comisia de corectare este alcătuită din profesori ai Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.

 

4. Premii

Ceremonia de înmanare a premiilor va avea loc la data 11 Mai 2017, ora 12, in sala L106.

Toţi studentii înscrişi la concurs vor primi diplome de participare. Primilor clasati li se vor acorda premii.

  1. Premiul Special „Constantin Luca” – acordat pentru cea  mai buna lucrare la Chimie Analitica
  2. Premiul I
  3. Premiul III
  4. Mentiune

 

Exemple de subiecte din anii trecuti click aici